بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است

بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است
نماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه الزام دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی‌های دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است، گفت: انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاری‌ها طبق قانون انجام شود، اما بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است.

بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است

نماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه الزام دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی‌های دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است، گفت: انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاری‌ها طبق قانون انجام شود، اما بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است.
بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است

ممکن است بپسندید...