تروریسم تکفیرى از هیچ کوششى براى ابراز وجود دریغ نمى ورزد

تروریسم تکفیرى از هیچ کوششى براى ابراز وجود دریغ نمى ورزد
سخنگوى وزارت خارجه ایران اقدام تروریستى صبح امروز (جمعه) در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد.

تروریسم تکفیرى از هیچ کوششى براى ابراز وجود دریغ نمى ورزد

سخنگوى وزارت خارجه ایران اقدام تروریستى صبح امروز (جمعه) در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد.
تروریسم تکفیرى از هیچ کوششى براى ابراز وجود دریغ نمى ورزد

ممکن است بپسندید...