توضیحات تازه گمرک درباره ورود آیفون X به کشور توسط مسافران

توضیحات تازه گمرک درباره ورود آیفون X به کشور توسط مسافران
گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X. با رعایت ضوابط از پیش اعلام شده گمرک ممنوع نیست.

توضیحات تازه گمرک درباره ورود آیفون X به کشور توسط مسافران

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X. با رعایت ضوابط از پیش اعلام شده گمرک ممنوع نیست.
توضیحات تازه گمرک درباره ورود آیفون X به کشور توسط مسافران

ممکن است بپسندید...