مسئله فلسطین نباید به حاشیه کشیده شود/ کارویژه تکفیریها برای غرب تفرقه اندازی است

مسئله فلسطین نباید به حاشیه کشیده شود/ کارویژه تکفیریها برای غرب تفرقه اندازی است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: دشمن تلاش می کند تا مسئله فلسطین را به یک موضوع حاشیه ای تبدیل کند.

مسئله فلسطین نباید به حاشیه کشیده شود/ کارویژه تکفیریها برای غرب تفرقه اندازی است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: دشمن تلاش می کند تا مسئله فلسطین را به یک موضوع حاشیه ای تبدیل کند.
مسئله فلسطین نباید به حاشیه کشیده شود/ کارویژه تکفیریها برای غرب تفرقه اندازی است

ممکن است بپسندید...