چین به دنبال ورود به بازار بازسازی سوریه

چین به دنبال ورود به بازار بازسازی سوریه
وزیر امور خارجه چین اعلام کرد: امیدواریم مذاکرات صلح سوریه به خوبی پیش برود و ما نیز می‌خواهیم در بازسازی سوریه مشارکت کنیم.

چین به دنبال ورود به بازار بازسازی سوریه

وزیر امور خارجه چین اعلام کرد: امیدواریم مذاکرات صلح سوریه به خوبی پیش برود و ما نیز می‌خواهیم در بازسازی سوریه مشارکت کنیم.
چین به دنبال ورود به بازار بازسازی سوریه

ممکن است بپسندید...