کی روش به دنبال حضور ایران در دور دوم رقابت‌های جام جهانی است

کی روش به دنبال حضور ایران در دور دوم رقابت‌های جام جهانی است
یورواسپورت: کارلوس کی روش این بار به دنبال حضور طولانی‌تر ایران در جام جهانی است تا بتواند این کشور را به دور دوم رقابت‌ها برساند.

کی روش به دنبال حضور ایران در دور دوم رقابت‌های جام جهانی است

یورواسپورت: کارلوس کی روش این بار به دنبال حضور طولانی‌تر ایران در جام جهانی است تا بتواند این کشور را به دور دوم رقابت‌ها برساند.
کی روش به دنبال حضور ایران در دور دوم رقابت‌های جام جهانی است

ممکن است بپسندید...