۸ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم/ استقلال ایثارگرانه بازی کرد

۸ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم/ استقلال ایثارگرانه بازی کرد
سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران گفت: در برابر استقلال خوزستان در حالی شکست خوردیم که هشت بازیکن خود را در اختیار نداشتیم.

۸ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم/ استقلال ایثارگرانه بازی کرد

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران گفت: در برابر استقلال خوزستان در حالی شکست خوردیم که هشت بازیکن خود را در اختیار نداشتیم.
۸ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم/ استقلال ایثارگرانه بازی کرد

ممکن است بپسندید...