تعطیلی برخی از کلاس‌های دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی

تعطیلی برخی از کلاس‌های دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی
برخی از کلاسهای دانشگاه های استان آذربایجان شرقی به علت بارش برف برگزار نخواهد شد.

تعطیلی برخی از کلاس‌های دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی

برخی از کلاسهای دانشگاه های استان آذربایجان شرقی به علت بارش برف برگزار نخواهد شد.
تعطیلی برخی از کلاس‌های دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی

ممکن است بپسندید...