حمله رهبر حزب صهیونیستی به نتانیاهو/ از قدرت کناره گیری کن!

حمله رهبر حزب صهیونیستی به نتانیاهو/ از قدرت کناره گیری کن!
رهبر یک حزب صهیونیستی در مصاحبه‌ای به‌شدت به نخست وزیر این رژیم بابت آنچه که وی قصور در قبال ایران نامید، حمله نمود.

حمله رهبر حزب صهیونیستی به نتانیاهو/ از قدرت کناره گیری کن!

رهبر یک حزب صهیونیستی در مصاحبه‌ای به‌شدت به نخست وزیر این رژیم بابت آنچه که وی قصور در قبال ایران نامید، حمله نمود.
حمله رهبر حزب صهیونیستی به نتانیاهو/ از قدرت کناره گیری کن!

ممکن است بپسندید...