دورتموند برتری ۴ گله را با تساوی عوض کرد

دورتموند برتری ۴ گله را با تساوی عوض کرد
تیم فوتبال دورتموند در دیدار خانگی مقابل شالکه به تساوی پر گل ۴ بر ۴ دست یافت.

دورتموند برتری ۴ گله را با تساوی عوض کرد

تیم فوتبال دورتموند در دیدار خانگی مقابل شالکه به تساوی پر گل ۴ بر ۴ دست یافت.
دورتموند برتری ۴ گله را با تساوی عوض کرد

ممکن است بپسندید...