شفر: می‌خواهم استقلال در سطح بین‌المللی بازی کند/ ورزشگاه بدون تماشاگر جو خاصی نداشت

شفر: می‌خواهم استقلال در سطح بین‌المللی بازی کند/ ورزشگاه بدون تماشاگر جو خاصی نداشت
سرمربی استقلال از اینکه تماشاگران این تیم امروز به دلیل محرومیت در ورزشگاه حضور نداشتند، ابراز تأسف کرد.

شفر: می‌خواهم استقلال در سطح بین‌المللی بازی کند/ ورزشگاه بدون تماشاگر جو خاصی نداشت

سرمربی استقلال از اینکه تماشاگران این تیم امروز به دلیل محرومیت در ورزشگاه حضور نداشتند، ابراز تأسف کرد.
شفر: می‌خواهم استقلال در سطح بین‌المللی بازی کند/ ورزشگاه بدون تماشاگر جو خاصی نداشت

ممکن است بپسندید...