نابودی داعش نتیجه مجاهدت‌ رزمندگانی از کشورهای مختلف اسلامی بود/ تحقق وعده امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج رزمندگان جهان اسلام

نابودی داعش نتیجه مجاهدت‌ رزمندگانی از کشورهای مختلف اسلامی بود/ تحقق وعده امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج رزمندگان جهان اسلام
فرمانده سپاه تهران: امروز مسلمین منطقه به جز چند کشور مرتجع متوجه شده‌اند که در سایه اتحاد هر کاری را می‌توانند انجام دهند.

نابودی داعش نتیجه مجاهدت‌ رزمندگانی از کشورهای مختلف اسلامی بود/ تحقق وعده امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج رزمندگان جهان اسلام

فرمانده سپاه تهران: امروز مسلمین منطقه به جز چند کشور مرتجع متوجه شده‌اند که در سایه اتحاد هر کاری را می‌توانند انجام دهند.
نابودی داعش نتیجه مجاهدت‌ رزمندگانی از کشورهای مختلف اسلامی بود/ تحقق وعده امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج رزمندگان جهان اسلام

ممکن است بپسندید...