همایش «انقلابیون جهادی» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می‌شود

همایش «انقلابیون جهادی» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می‌شود
همایش بزرگ انقلابیون همایش بزرگ انقلابیون جهادی با محوریت تجلیل از خادمین اردوهای راهیان‌نور دانشجویی و گروه‌های جهادگر دانشجو برگزار خواهد شد.

همایش «انقلابیون جهادی» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می‌شود

همایش بزرگ انقلابیون همایش بزرگ انقلابیون جهادی با محوریت تجلیل از خادمین اردوهای راهیان‌نور دانشجویی و گروه‌های جهادگر دانشجو برگزار خواهد شد.
همایش «انقلابیون جهادی» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...