گروه وابسته به داعش مسئولیت حمله به مسجد در مصر را بر عهده گرفت

گروه وابسته به داعش مسئولیت حمله به مسجد در مصر را بر عهده گرفت
گروه تروریستی موسوم به «أنصار بیت المقدس» وابسته به داعش مسئولیت حمله خونین به صحرای سینا مصر را که صد‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت، برعهده گرفت.

گروه وابسته به داعش مسئولیت حمله به مسجد در مصر را بر عهده گرفت

گروه تروریستی موسوم به «أنصار بیت المقدس» وابسته به داعش مسئولیت حمله خونین به صحرای سینا مصر را که صد‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت، برعهده گرفت.
گروه وابسته به داعش مسئولیت حمله به مسجد در مصر را بر عهده گرفت

ممکن است بپسندید...