آموزشکده سما در سرپل ذهاب بازگشایی می‌شود/ برگزاری کلاس‌ها در کانکس

آموزشکده سما در سرپل ذهاب بازگشایی می‌شود/ برگزاری کلاس‌ها در کانکس
رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی از بازگشایی آموزشکده سما این دانشگاه در سرپل ذهاب از امروز خبر داد.

آموزشکده سما در سرپل ذهاب بازگشایی می‌شود/ برگزاری کلاس‌ها در کانکس

رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی از بازگشایی آموزشکده سما این دانشگاه در سرپل ذهاب از امروز خبر داد.
آموزشکده سما در سرپل ذهاب بازگشایی می‌شود/ برگزاری کلاس‌ها در کانکس

ممکن است بپسندید...