استراتژی جدید آمریکا باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده

استراتژی جدید آمریکا باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده
رئیس جمهور سابق افغانستان در سفر به آلمان اعلام کرد که آمریکا نمی‌تواند در افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه به پیروزی دست یابد.

استراتژی جدید آمریکا باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده

رئیس جمهور سابق افغانستان در سفر به آلمان اعلام کرد که آمریکا نمی‌تواند در افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه به پیروزی دست یابد.
استراتژی جدید آمریکا باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده

ممکن است بپسندید...