افزایش قیمت سکه حباب بود/ از حراج سکه توسط بانک مرکزی استقبال می‌کنم/ چه کسی گفته استعفا داده‌ام؟

افزایش قیمت سکه حباب بود/ از حراج سکه توسط بانک مرکزی استقبال می‌کنم/ چه کسی گفته استعفا داده‌ام؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهرات با استقبال از حراج سکه توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از امروز شروع به حراج سکه کرده که این روند مثبت بوده و در نهایت به نفع مردم است.

افزایش قیمت سکه حباب بود/ از حراج سکه توسط بانک مرکزی استقبال می‌کنم/ چه کسی گفته استعفا داده‌ام؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهرات با استقبال از حراج سکه توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از امروز شروع به حراج سکه کرده که این روند مثبت بوده و در نهایت به نفع مردم است.
افزایش قیمت سکه حباب بود/ از حراج سکه توسط بانک مرکزی استقبال می‌کنم/ چه کسی گفته استعفا داده‌ام؟

ممکن است بپسندید...