تذکر نمایندگان مجلس به زنگنه بخاطر آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌ها

تذکر نمایندگان مجلس به زنگنه بخاطر آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌ها
عضو هیئت رئیسه مجلس، تذکر ۵۵ نماینده به وزیر نفت درباره لزوم ممانعت از آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌های سراسر کشور را قرائت کرد.

تذکر نمایندگان مجلس به زنگنه بخاطر آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌ها

عضو هیئت رئیسه مجلس، تذکر ۵۵ نماینده به وزیر نفت درباره لزوم ممانعت از آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌های سراسر کشور را قرائت کرد.
تذکر نمایندگان مجلس به زنگنه بخاطر آتش‌سوزی مکرر در پالایشگاه‌ها

ممکن است بپسندید...