فروش ویژه نقدی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۷ / ۴۷ میلیون/ آیا از شکاف قیمت کارخانه تا بازار ۲۰۷ کاسته می‌شود؟

فروش ویژه نقدی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۷ / ۴۷ میلیون/ آیا از شکاف قیمت کارخانه تا بازار ۲۰۷ کاسته می‌شود؟
ایران خودرو به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول فروش نقدی پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک را از صبح یکشنبه با موعد تحویل ۳۰ روزه، از طریق ثبت نام اینترنتی آغاز می‌کند.

فروش ویژه نقدی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۷ / ۴۷ میلیون/ آیا از شکاف قیمت کارخانه تا بازار ۲۰۷ کاسته می‌شود؟

ایران خودرو به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول فروش نقدی پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک را از صبح یکشنبه با موعد تحویل ۳۰ روزه، از طریق ثبت نام اینترنتی آغاز می‌کند.
فروش ویژه نقدی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۷ / ۴۷ میلیون/ آیا از شکاف قیمت کارخانه تا بازار ۲۰۷ کاسته می‌شود؟

ممکن است بپسندید...