احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران

احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران
پایگاه «جاپن تایمز» در گزارشی، از احتمال سفر ماه دسامبر وزیر خارجه ژاپن به تهران به منظور «درخواست مستقیم برای بهبود روابط ایران با عربستان سعودی» خبر داد.

احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران

پایگاه «جاپن تایمز» در گزارشی، از احتمال سفر ماه دسامبر وزیر خارجه ژاپن به تهران به منظور «درخواست مستقیم برای بهبود روابط ایران با عربستان سعودی» خبر داد.
احتمال سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران

ممکن است بپسندید...