سیاوش طهمورث «معرکه در معرکه» را دوباره به صحنه می‌برد

سیاوش طهمورث «معرکه در معرکه» را دوباره به صحنه می‌برد
سیاوش طهمورث قصد دارد بعد از ۲۰ سال بار دیگر نمایش «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری را از نیمه دوم بهمن به صحنه ببرد.

سیاوش طهمورث «معرکه در معرکه» را دوباره به صحنه می‌برد

سیاوش طهمورث قصد دارد بعد از ۲۰ سال بار دیگر نمایش «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری را از نیمه دوم بهمن به صحنه ببرد.
سیاوش طهمورث «معرکه در معرکه» را دوباره به صحنه می‌برد

ممکن است بپسندید...