«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد

«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:مقاومت در جهان اسلام قادر است بر سیاست قدرت‌های بزرگ غلبه کند اما آنها قادر نیستند جهان اسلام را برای همیشه میدان تاخت و تاز سیاست‌های منفعت طلبانه خود قرار دهند .

«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:مقاومت در جهان اسلام قادر است بر سیاست قدرت‌های بزرگ غلبه کند اما آنها قادر نیستند جهان اسلام را برای همیشه میدان تاخت و تاز سیاست‌های منفعت طلبانه خود قرار دهند .
«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد

ممکن است بپسندید...