وام‌های مناطق زلزله زده بدون بهره و سود محاسبه می‌شوند؟

وام‌های مناطق زلزله زده بدون بهره و سود محاسبه می‌شوند؟
در جریان سفر هیئت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور ولی اله سیف، کمیته ای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رییس کانون بانک های خصوصی تشکیل شد.

وام‌های مناطق زلزله زده بدون بهره و سود محاسبه می‌شوند؟

در جریان سفر هیئت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور ولی اله سیف، کمیته ای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رییس کانون بانک های خصوصی تشکیل شد.
وام‌های مناطق زلزله زده بدون بهره و سود محاسبه می‌شوند؟

ممکن است بپسندید...