انتخابات شورای جدید تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان فردا برگزار می‌شود

انتخابات شورای جدید تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان فردا برگزار می‌شود
مسئول دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خوزستان از برگزاری انتخابات شورای تبیین استان در حاشیه برگزاری اجتماع انقلابیون جوان خبر داد.

انتخابات شورای جدید تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان فردا برگزار می‌شود

مسئول دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خوزستان از برگزاری انتخابات شورای تبیین استان در حاشیه برگزاری اجتماع انقلابیون جوان خبر داد.
انتخابات شورای جدید تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان فردا برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...