بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند

بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند
مشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری، خبرداد.

بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند

مشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری، خبرداد.
بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند

ممکن است بپسندید...