تبیین نادرست جایگاه حضرت مهدی(عج) ترس از ظهور را به دنبال دارد/ امام در جامعه شیعی هم غریب است

تبیین نادرست جایگاه حضرت مهدی(عج) ترس از ظهور را به دنبال دارد/ امام در جامعه شیعی هم غریب است
استاد بنیاد مهدویت با گلایه از کم‌کاری در زمینه شناساندن حضرت مهدی(عج) به مردم گفت: متاسفانه در جامعه شیعی ما بسیاری از افراد نمی‌دانند در موقع ظهور قرار است چه اتفاقی بیفتد و از آمدن امام ترس دارند.

تبیین نادرست جایگاه حضرت مهدی(عج) ترس از ظهور را به دنبال دارد/ امام در جامعه شیعی هم غریب است

استاد بنیاد مهدویت با گلایه از کم‌کاری در زمینه شناساندن حضرت مهدی(عج) به مردم گفت: متاسفانه در جامعه شیعی ما بسیاری از افراد نمی‌دانند در موقع ظهور قرار است چه اتفاقی بیفتد و از آمدن امام ترس دارند.
تبیین نادرست جایگاه حضرت مهدی(عج) ترس از ظهور را به دنبال دارد/ امام در جامعه شیعی هم غریب است

ممکن است بپسندید...