سالن همایش‌های دانشگاه آزاد خلخال به بهره‌برداری می‌رسد/ در حال رایزنی برای تدفین دو شهید گمنام هستیم

سالن همایش‌های دانشگاه آزاد خلخال به بهره‌برداری می‌رسد/ در حال رایزنی برای تدفین دو شهید گمنام هستیم
رئیس دانشگاه آزاد خلخال از افتتاح سالن همایش‌های این واحد با ظرفیت ۳۰۰ نفر به مناسبت روز دانشجو و رونمایی از طرح ماندگار فرهنگی و نرم‌افزار گردشگری و توریستی در آینده نزدیک خبر داد.

سالن همایش‌های دانشگاه آزاد خلخال به بهره‌برداری می‌رسد/ در حال رایزنی برای تدفین دو شهید گمنام هستیم

رئیس دانشگاه آزاد خلخال از افتتاح سالن همایش‌های این واحد با ظرفیت ۳۰۰ نفر به مناسبت روز دانشجو و رونمایی از طرح ماندگار فرهنگی و نرم‌افزار گردشگری و توریستی در آینده نزدیک خبر داد.
سالن همایش‌های دانشگاه آزاد خلخال به بهره‌برداری می‌رسد/ در حال رایزنی برای تدفین دو شهید گمنام هستیم

ممکن است بپسندید...