قتل فرمانده طالبان به اتهام همکاری با داعش

قتل فرمانده طالبان به اتهام همکاری با داعش
گروه طالبان یکی از فرماندهان خود را به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش به قتل رساند.

قتل فرمانده طالبان به اتهام همکاری با داعش

گروه طالبان یکی از فرماندهان خود را به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش به قتل رساند.
قتل فرمانده طالبان به اتهام همکاری با داعش

ممکن است بپسندید...