قدردانی امیرعبدالهیان از مواضع آفریقای جنوبی در قبال سوریه و یمن

قدردانی امیرعبدالهیان از مواضع آفریقای جنوبی در قبال سوریه و یمن
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با قدردانی از مواضع اصولی آفریقای جنوبی در قبال سوریه، یمن، عراق و فلسطین گفت: حمایت‌های مستمر آفریقای جنوبی از آرمان‌های ملت مظلوم فلسطین قابل تقدیر است.

قدردانی امیرعبدالهیان از مواضع آفریقای جنوبی در قبال سوریه و یمن

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با قدردانی از مواضع اصولی آفریقای جنوبی در قبال سوریه، یمن، عراق و فلسطین گفت: حمایت‌های مستمر آفریقای جنوبی از آرمان‌های ملت مظلوم فلسطین قابل تقدیر است.
قدردانی امیرعبدالهیان از مواضع آفریقای جنوبی در قبال سوریه و یمن

ممکن است بپسندید...