مک کین: ترامپ به هیچ اصول و اعتقادی پایبند نیست

مک کین: ترامپ به هیچ اصول و اعتقادی پایبند نیست
سناتور جمهوری خواه آمریکا بار دیگر رئیس جمهوری این کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت: رئیس جمهوری ایالات متحده هیچ اصول و اعتقادی ندارد.

مک کین: ترامپ به هیچ اصول و اعتقادی پایبند نیست

سناتور جمهوری خواه آمریکا بار دیگر رئیس جمهوری این کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت: رئیس جمهوری ایالات متحده هیچ اصول و اعتقادی ندارد.
مک کین: ترامپ به هیچ اصول و اعتقادی پایبند نیست

ممکن است بپسندید...