کمک ۲۰۰ میلیون ریالی دانش آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده

کمک ۲۰۰ میلیون ریالی دانش آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده
مدیر آموزش و پرورش بهشهر گفت: دانش آموزان و فرهنگیان بهشهر بیش از ۲۰۰ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان غرب کشور را روانه کرمانشاه کردند. آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده

کمک ۲۰۰ میلیون ریالی دانش آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده

مدیر آموزش و پرورش بهشهر گفت: دانش آموزان و فرهنگیان بهشهر بیش از ۲۰۰ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان غرب کشور را روانه کرمانشاه کردند. آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده
کمک ۲۰۰ میلیون ریالی دانش آموزان بهشهری به مناطق زلزله زده

ممکن است بپسندید...