گفت و شنود؛ پا پهن‌ها!

گفت و شنود؛ پا پهن‌ها!
موشه یعلون در یک کلام به کشورهای دست‌نشانده عرب و سران مزدور و کاسه لیس آن می‌گوید؛ حالا که در مسلمان‌کشی مثل هم هستیم، چرا یکپارچه نشویم؟!

گفت و شنود؛ پا پهن‌ها!

موشه یعلون در یک کلام به کشورهای دست‌نشانده عرب و سران مزدور و کاسه لیس آن می‌گوید؛ حالا که در مسلمان‌کشی مثل هم هستیم، چرا یکپارچه نشویم؟!
گفت و شنود؛ پا پهن‌ها!

ممکن است بپسندید...