ترامپ: رهبر کره شمالی توله‌سگ بیمار است

ترامپ: رهبر کره شمالی توله‌سگ بیمار است
رئیس‌جمهور آمریکا در خلال سخنرانی خود درباره اصلاحات مالیاتی در توهینی بی‌سابقه رهبر کره شمالی را «توله‌سگ بیمار» خواند.

ترامپ: رهبر کره شمالی توله‌سگ بیمار است

رئیس‌جمهور آمریکا در خلال سخنرانی خود درباره اصلاحات مالیاتی در توهینی بی‌سابقه رهبر کره شمالی را «توله‌سگ بیمار» خواند.
ترامپ: رهبر کره شمالی توله‌سگ بیمار است

ممکن است بپسندید...