صعود تیم‌های شارلوا و اوستنده

صعود تیم‌های شارلوا و اوستنده
تیم‌های شارلوا و اوستنده با در اختیار داشتن لژیونرهای ایرانی از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی بلژیک صعود کردند.

صعود تیم‌های شارلوا و اوستنده

تیم‌های شارلوا و اوستنده با در اختیار داشتن لژیونرهای ایرانی از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی بلژیک صعود کردند.
صعود تیم‌های شارلوا و اوستنده

ممکن است بپسندید...