نمایندگان مردم مراقبت کنند ننگ‌نامه‌های دیگری مانند «برجام» تصویب نشود/ یک جریان مشکوک درحال تحمیل مذاکرات مجدد است

نمایندگان مردم مراقبت کنند ننگ‌نامه‌های دیگری مانند «برجام» تصویب نشود/ یک جریان مشکوک درحال تحمیل مذاکرات مجدد است
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: مجلس باید غیرعاقلانه رفتار کند که بعد از ننگ برجام که دامن مجلس را هم گرفت مجددا پای سند ننگین دیگری را امضا کند.

نمایندگان مردم مراقبت کنند ننگ‌نامه‌های دیگری مانند «برجام» تصویب نشود/ یک جریان مشکوک درحال تحمیل مذاکرات مجدد است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: مجلس باید غیرعاقلانه رفتار کند که بعد از ننگ برجام که دامن مجلس را هم گرفت مجددا پای سند ننگین دیگری را امضا کند.
نمایندگان مردم مراقبت کنند ننگ‌نامه‌های دیگری مانند «برجام» تصویب نشود/ یک جریان مشکوک درحال تحمیل مذاکرات مجدد است

ممکن است بپسندید...