نیروهای سوری به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» رسیدند

نیروهای سوری به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» رسیدند
نیروهای سوری در ادامه پیشروی‌های خود با مشارکت بالگرد‌ها و جنگنده‌های روسی، به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان «حماه» رسیدند.

نیروهای سوری به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» رسیدند

نیروهای سوری در ادامه پیشروی‌های خود با مشارکت بالگرد‌ها و جنگنده‌های روسی، به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان «حماه» رسیدند.
نیروهای سوری به ۱۰ کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» رسیدند

ممکن است بپسندید...