واکنش وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

واکنش وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است.

واکنش وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: موضوع قتل جوان ایرانی در آمریکا در حال بررسی و پیگیری جدی است.
واکنش وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

ممکن است بپسندید...