۵۳ پروژه در منطقه ۱۱ افتتاح می‌شود

۵۳ پروژه در منطقه ۱۱ افتتاح می‌شود
شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: هفته آینده با حضور شهردار تهران ۵۳ پروژه عمرانی، خدماتی، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی و ترافیکی که در بخش مرکزی پایتخت اجرا شده است؛ افتتاح خواهد شد.

۵۳ پروژه در منطقه ۱۱ افتتاح می‌شود

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: هفته آینده با حضور شهردار تهران ۵۳ پروژه عمرانی، خدماتی، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی و ترافیکی که در بخش مرکزی پایتخت اجرا شده است؛ افتتاح خواهد شد.
۵۳ پروژه در منطقه ۱۱ افتتاح می‌شود

ممکن است بپسندید...