مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق “

مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق “
مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق ” با سخنرانی سردار غیب پرور در مسجد النبی نارمک برگزار شد

مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق “

مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق ” با سخنرانی سردار غیب پرور در مسجد النبی نارمک برگزار شد
مراسم بزرگداشت پیروزی مقاومت ” وعده صادق “

ممکن است بپسندید...