ترزا می در ریاض خواستار کاهش محاصره یمن شد

ترزا می در ریاض خواستار کاهش محاصره یمن شد
نخست‎وزیر انگلیس در دیدار با مقامات سعودی در ریاض خواستار «کاهش» محاصره عربستان علیه یمن شده است.

ترزا می در ریاض خواستار کاهش محاصره یمن شد

نخست‎وزیر انگلیس در دیدار با مقامات سعودی در ریاض خواستار «کاهش» محاصره عربستان علیه یمن شده است.
ترزا می در ریاض خواستار کاهش محاصره یمن شد

ممکن است بپسندید...