تغییرات جدید در تیم امنیت ملی دولت آمریکا

تغییرات جدید در تیم امنیت ملی دولت آمریکا
نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا مدعی شد که تیلرسون ظرف چند هفته آینده از وزارت خارجه آمریکا کنار گذاشته شده و «مایک پومپئو» رئیس کنونی سیا جایگزین وی می‌شود.

تغییرات جدید در تیم امنیت ملی دولت آمریکا

نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا مدعی شد که تیلرسون ظرف چند هفته آینده از وزارت خارجه آمریکا کنار گذاشته شده و «مایک پومپئو» رئیس کنونی سیا جایگزین وی می‌شود.
تغییرات جدید در تیم امنیت ملی دولت آمریکا

ممکن است بپسندید...