حکایت تلخ یک تحریم جدید/ دوباره ترامپ، دوباره نقض برجام

حکایت تلخ یک تحریم جدید/ دوباره ترامپ، دوباره نقض برجام
مهم‌ترین دستاورد برجام حالا با تهدید جدی مواجه شده. انگار آمریکایی‌ها به جنازه برجام هم نمی‌خواهند رحم کنند. پرزیدنت ترامپ عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده به ایران فشار بیاورد.

حکایت تلخ یک تحریم جدید/ دوباره ترامپ، دوباره نقض برجام

مهم‌ترین دستاورد برجام حالا با تهدید جدی مواجه شده. انگار آمریکایی‌ها به جنازه برجام هم نمی‌خواهند رحم کنند. پرزیدنت ترامپ عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده به ایران فشار بیاورد.
حکایت تلخ یک تحریم جدید/ دوباره ترامپ، دوباره نقض برجام

ممکن است بپسندید...