دایی: از داوری بازی امروز راضی نیستیم/ نیمه اول بازی را به کرمانشاهی باختیم

دایی: از داوری بازی امروز راضی نیستیم/ نیمه اول بازی را به کرمانشاهی باختیم
مربی تیم فوتبال سایپا گفت: نیمه اول را باختیم، چون بد بازی کردیم. نیمه اول این بازی را به کرمانشاهی باختیم.

دایی: از داوری بازی امروز راضی نیستیم/ نیمه اول بازی را به کرمانشاهی باختیم

مربی تیم فوتبال سایپا گفت: نیمه اول را باختیم، چون بد بازی کردیم. نیمه اول این بازی را به کرمانشاهی باختیم.
دایی: از داوری بازی امروز راضی نیستیم/ نیمه اول بازی را به کرمانشاهی باختیم

ممکن است بپسندید...