دولت آمریکا، دیگر از ایران آب سنگین نخواهد خرید

دولت آمریکا، دیگر از ایران آب سنگین نخواهد خرید
منابع آمریکایی روز چهارشنبه مدعی شده‌اند دولت این کشور خرید مواد هسته‌ای از ایران را متوقف می‌کند.

دولت آمریکا، دیگر از ایران آب سنگین نخواهد خرید

منابع آمریکایی روز چهارشنبه مدعی شده‌اند دولت این کشور خرید مواد هسته‌ای از ایران را متوقف می‌کند.
دولت آمریکا، دیگر از ایران آب سنگین نخواهد خرید

ممکن است بپسندید...