عادل الجبیر: با اسرائیل رابطه نداریم! /ایران باالقاعده ارتباط دارد

عادل الجبیر: با اسرائیل رابطه نداریم! /ایران باالقاعده ارتباط دارد
عادل الجبیر در نشست گفتگوهای مدیترانه مدعی شد که عربستان هیچگونه ارتباطی با اسرائیل ندارد و ریاض منتظر روند صلح اعراب با تل آویو است.

عادل الجبیر: با اسرائیل رابطه نداریم! /ایران باالقاعده ارتباط دارد

عادل الجبیر در نشست گفتگوهای مدیترانه مدعی شد که عربستان هیچگونه ارتباطی با اسرائیل ندارد و ریاض منتظر روند صلح اعراب با تل آویو است.
عادل الجبیر: با اسرائیل رابطه نداریم! /ایران باالقاعده ارتباط دارد

ممکن است بپسندید...