پرسپولیس ۴ – ذوب‌آهن ۰ / پروفسور، ژنرال را با گلباران بدرقه کرد

پرسپولیس ۴ – ذوب‌آهن ۰ / پروفسور، ژنرال را با گلباران بدرقه کرد
تیم پرسپولیس با برتری قاطع مقابل ذوب‌آهن به صدر جدول لیگ برتر چسبید.

پرسپولیس ۴ – ذوب‌آهن ۰ / پروفسور، ژنرال را با گلباران بدرقه کرد

تیم پرسپولیس با برتری قاطع مقابل ذوب‌آهن به صدر جدول لیگ برتر چسبید.
پرسپولیس ۴ – ذوب‌آهن ۰ / پروفسور، ژنرال را با گلباران بدرقه کرد

ممکن است بپسندید...