گران‌فروشی برخی نانوایان و جای خالی دستگاه‌های نظارتی

گران‌فروشی برخی نانوایان و جای خالی دستگاه‌های نظارتی
در حالی‌که با دستور رئیس جمهور اجرای مصوبه افزایش قیمت انواع نان منتفی شده، برخی نانوایی‌ها در تهران نه تنها نرخ‌نامه‌های گذشته خود را برداشته‌اند، بلکه نان را با قیمت های جدید می‌فروشند و کسی از اصناف و اتحادیه‌های ناظر هم حاضر به پاسخگویی نیست.

گران‌فروشی برخی نانوایان و جای خالی دستگاه‌های نظارتی

در حالی‌که با دستور رئیس جمهور اجرای مصوبه افزایش قیمت انواع نان منتفی شده، برخی نانوایی‌ها در تهران نه تنها نرخ‌نامه‌های گذشته خود را برداشته‌اند، بلکه نان را با قیمت های جدید می‌فروشند و کسی از اصناف و اتحادیه‌های ناظر هم حاضر به پاسخگویی نیست.
گران‌فروشی برخی نانوایان و جای خالی دستگاه‌های نظارتی

ممکن است بپسندید...