تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند

تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی درخواست کرده‌اند در برخی از رشته‌ها پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت گیرد که از ظرفیت ۷ هزار نفری تنها ۸۹۱ ثبت نام کرده‌اند.

تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی درخواست کرده‌اند در برخی از رشته‌ها پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت گیرد که از ظرفیت ۷ هزار نفری تنها ۸۹۱ ثبت نام کرده‌اند.
تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند

ممکن است بپسندید...