جشن پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد

جشن پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد
جشن بزرگ پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی سینا همدان با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

جشن پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد

جشن بزرگ پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی سینا همدان با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
جشن پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد

ممکن است بپسندید...