در برابر به خطر افتادن سلامتی آیت‌الله عیسی قاسم سکوت نخواهیم کرد

در برابر به خطر افتادن سلامتی آیت‌الله عیسی قاسم سکوت نخواهیم کرد
الکعبی در واکنش به اتفاقات اخیر بحرین تاکید کرد: آل‌خلیفه که باعث تشدید بیماری آیت‌الله عیسی قاسم شد مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصول اسلامی و حقوق بشر است و جهان اسلام در برابر به خطر افتادن سلامتی ایشان سکوت نخواهد کرد.

در برابر به خطر افتادن سلامتی آیت‌الله عیسی قاسم سکوت نخواهیم کرد

الکعبی در واکنش به اتفاقات اخیر بحرین تاکید کرد: آل‌خلیفه که باعث تشدید بیماری آیت‌الله عیسی قاسم شد مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصول اسلامی و حقوق بشر است و جهان اسلام در برابر به خطر افتادن سلامتی ایشان سکوت نخواهد کرد.
در برابر به خطر افتادن سلامتی آیت‌الله عیسی قاسم سکوت نخواهیم کرد

ممکن است بپسندید...